ڕیكلام

ڕیكلام
نوێترین
4/07/2017
پرۆگرامێكی زۆر نوێ كردنه‌وه‌ی سه‌رجه‌م كه‌ناله‌ مه‌شفیره‌كان سه‌یركردنی هه‌موو یاریه‌كان

پرۆگرامێكی زۆر نوێ كردنه‌وه‌ی سه‌رجه‌م كه‌ناله‌ مه‌شفیره‌كان سه‌یركردنی هه‌موو یاریه‌كان

پرۆگرامێكی زۆر نوێ كردنه‌وه‌ی سه‌رجه‌م كه‌ناله‌ مه‌شفیره‌كان سه‌یركردنی هه‌موو یاریه‌كان داگرتنی پرۆگرام  فێركاری  ...